Webb jó képességeit egyszer már bemutattuk, de azóta frissítette portfólióját némi társadalmi érzékenységgel: új alkotásain a könnyelmű gazdagság, a hedonista konzumipar és a haute couture kerül közös nevezőre az emberi nyomorral, katasztrófákkal, háborúkkal. Így, a szélsőségeket közvetlenül egymást mellett ábrázolva elemi erővel tódul az arcunkba, hogy mennyire elszomorítóan nagyok a különbségek köztünk a világban.

Még több Joe Webb.